jongeren

Jonge mensen die om de week bij elkaar komen om de Bijbel te lezen, te bepreken en te bestuderen.
We beginnen de avond met zingen en gebed, gezellig bij elkaar zijn en om bij te praten.
Daarna gaat de Bijbel open.

Elk seizoen heeft een thema dat rechtstreeks vanuit de Bijbel wordt behandeld en benaderd.
Na elke bijeenkomst ontvangen de jongelui een samenvatting van de avond en de uitnodiging voor de volgende bijeenkomst.

Doel is om ze te stimuleren Gods Woord in zijn geheel te lezen en daar liefde voor op te vatten zodat ze geworteld raken en gegrond in die liefde. (Ef. 3:17)
Het is ons verlangen dat zij zullen opgroeien tot volwassenheid en zij het evenbeeld van Christus zullen zijn.

En uiteindelijk niet meer voor zichzelf zullen leven, maar voor Hem. (Gal. 2:20 / 2 Cor. 5:15)

Vind je dit een uitdaging?
Durf jij met leeftijdsgenoten te brainstormen over het meeste gelezen boek op aarde?
Weet je zeker dat het te moeilijk voor je is?
Heb jij lef genoeg om in Gods spiegel te kijken?
Dan wil jij deze avonden niet missen!