In momenten van twijfel tegen God zeggen “Heer help mij”