We starten weer met de samenkomsten op zondag 27 september om 10:00 uur.
We zullen ons daarbij strikt houden aan de voorgeschreven richtlijnen van het RIVM.
Van harte welkom!!!

Welkom op deze homepage van de Evangeliegemeente Groningen.
We hopen dat het niet bij een bezoekje aan deze pagina zal blijven, maar dat we U ook eens in ons midden zullen mogen verwelkomen. In ieder geval kunt U reeds wat informatie vinden op deze pagina’s, maar om echt te “proeven” hoe het bij ons toegaat, nodigen wij U van harte uit eens bij ons binnen te stappen.

Ons doel is om God te dienen en tevens om het Evangelie van Jezus Christus bekendheid te geven.
Wij zien het als een opdracht om de boodschap van Gods liefde uit te dragen aan deze wereld. God heeft deze wereld lief en heeft voorzien, door Zijn Zoon Jezus Christus in de weg tot redding en heil.

———————————————————————————————————————————– 

Ministers Fellowship Global – Nederland

De Evangeliegemeente Groningen is via onze voorganger verbonden met MFG (Ministers Fellowship Global).
MFG is kort gezegd een vriendschapsverband van voorgangers over de hele wereld
die elkaar willen bemoedigen en ondersteunen.