bijbel2 Wat geloven wij?

Dat de Bijbel het door God geïnspireerde Woord is en de openbaring aan de mens, de onfeilbare en gezaghebbende regel voor het geloof, leer en leven.

In de enige ware God, geopenbaard als Vader, Zoon en Heilige Geest.

In Jezus Christus als de Eeuwige, eniggeboren Zoon van God, de volkomen openbaring van de volheid van God.
Hij was volledig God en volledig mens.

In de Heilige Geest, Die overtuigt van zonde en waardoor de gelovige wordt bekleed met kracht voor een leven met God.

Dat elk mens van nature een zondaar is en daarom Gods redding nodig heeft.

Dat het bloed van Jezus Christus dat vergoten is aan het kruis vergeving van zonde en daardoor verlossing heeft bewerkt.

In het laatste oordeel.