relatie

Wat is de belangrijkste relatie in jouw leven?

Relaties zijn vaak spannend.
Voor veel mensen zijn ze het belangrijkste in hun leven.
Eigenlijk kun je wel stellen dat je zonder relaties geen leven hebt.
Ik denk hierbij aan relaties met ouders, vriend/vriendin, man/vrouw, kinderen, kleinkinderen, vrienden en vul zelf verder maar in.
In het Christelijk geloof gaat het vooral om relaties.

In het Christendom draait het om de aller belangrijkste relatie die te bedenken is: een relatie met Degene die er voor gezorgd heeft dat je er bent: God.

In het Christelijk geloof gaat het dus niet in de eerste plaats over wat wel en niet (meer) mag in het leven of over een filosofie, maar over een Persoon.
Die Persoon, Jezus, leert ons wat het belangrijkste is in het leven van een Christen.
Dat is God liefhebben en direct daarna de ander liefhebben.
Het gaat hier dus over relaties: een relatie met God en met andere mensen.

Heb je Hem wel echt nodig?

Jij en ik zijn geschapen om een relatie met God te hebben. Zonder die relatie missen we iets in ons leven. Veel mensen ervaren zo’n akelig en leeg gevoel van binnen, dat maar niet weg wil gaan.

Soms proberen we van dat lege gevoel af te komen door nieuwe kleren te kopen of door gezellig uit eten te gaan of i.d. Maar al gauw komen we tot de ontdekking dat dit maar voor even is. Ook geld zal je niet van dat lege gevoel kunnen bevrijden. Aristoteles Onassis, één van de rijkste mannen ter wereld, zei aan het einde van zijn bewogen leven:“Miljoenen geven je niet per se wat je nodig hebt in het leven”. Anderen zoeken bevrijding in drugs, alcohol of door met relaties maar wat te experimenteren. Ik las eens deze woorden van een meisje:“deze dingen geven je in eerste instantie wel voldoening, maar laten je daarna leeg achter”. Weer anderen vluchten in vele bezigheden, muziek, sport of carrière.

Op zich zijn deze dingen niet verkeerd, maar ze stillen de honger naar liefde, vrijheid, en geborgenheid niet die er diep in ieder mensenleven is. Zelfs de mooiste menselijke relaties, hoe intiem ook, zullen niet goed genoeg zijn om ten diepste de leegte te vullen. Niets vult dat gat dan een relatie met God, waarvoor je geschapen bent. Volgens de Bijbel is de oorzaak van die leegte het feit dat mensen God de rug hebben toegekeerd. Om de relatie met de mens te herstellen heeft God Zijn Zoon Jezus gezonden.

Jezus zei: ” Ik ben het Brood dat Leven geeft” (Johannes 6 vers 35).
Dat wil zeggen: dat Hij de enige is die jouw diepste honger kan stillen, omdat Hij het mogelijk maakt de relatie met God te herstellen.

Wat doe ik hier op aarde?

In ieders leven komt er een moment dat men zich de vraag stelt:
“wat doe ik nou eigenlijk hier op aarde ?” of ” waar draait het leven nou precies om?” of “heeft het leven wel zin?” Zonder zin kan de mens niet leven.
Totdat je in de relatie met God leeft, zal je nooit het doel en de zin van het leven vinden. Andere dingen geven misschien voor een korte tijd een fijn gevoel, maar het blijft niet.

Alleen in een relatie met je Schepper, vind je de enig ware betekenis en het doel van je leven. Er is een lange tijd in mijn leven geweest dat ik er niet van hield over het onderwerp dood na te denken. Het leek toen nog zover weg. Ik wist niet precies wat ik kon verwachten en daarom wilde ik er liever ook maar niet over nadenken. Ook al staat in de Bijbel: “Hij heeft de mensen besef van tijd gegeven” (Prediker 3 vers 11).
Ik wilde de waarheid gewoon niet onder ogen zien.
Want dat jij en ik op een bepaald moment dood gaan is een feit. De meeste mensen willen niet sterven.
Eigenlijk verlangen we er allemaal naar voort te leven na de dood.
Ik heb het antwoord gevonden in Jezus Christus. In Jezus Christus vinden we eeuwig leven.
Want een relatie met God overleeft de dood en gaat door tot in alle eeuwigheid.

Het verlangen naar vergeving

Als ik eerlijk ben, weet ik dat ik dingen doe waarvan ik besef dat ze zondig zijn.
Misschien herken je dat wel in je eigen leven. Soms doe je dingen waar jij je over schaamt. Daarnaast zijn we soms zo met onszelf bezig, dat het alles in het leven verknoeit.

In het Evangelie van Marcus 7 vers 20-23 zegt Jezus:
“Dat wat uit de mens naar buiten komt, maakt hem onrein.
Want uit zijn innerlijk, uit zijn hart, komen de zondige gedachten, ontucht, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, kwaadwilligheid, bedrog, onmatigheid, jaloersheid, lasterpraat, hoogmoed en onverschilligheid. Al dit slechte komt uit het innerlijke van de mens en maakt hem onrein”.

Wat wij nodig hebben, is vergeving voor die fouten, of wij dat nu beseffen of niet. Degene die beseft dat hij/zij vergeving nodig heeft, is veruit beter af dan degene die zich in slaap laat sussen door een vals gevoel van zekerheid.
Jezus heeft het mogelijk gemaakt, door Zijn dood aan het kruis, dat jij vergeving krijgt en jouw relatie met God wordt hersteld. Op die manier gaf Hij antwoord op jouw diepste vraag.

Waarom die drukte over het Christelijk geloof? 

Waarom zou jij je druk maken over het Christelijk geloof? Het simpelste antwoord is: omdat het waar is. Het is van levensbelang voor iedereen. Het Christelijk geloof is gebaseerd op het leven, de dood, en de opstanding van Jezus ChristusJezus was en is volledig God en volledig mens. Hij is de opmerkelijkste mens Die ooit op aarde geleefd heeft. Hij is het middelpunt van onze beschaving. Niet voor niets noemen we alles wat er voor Hem gebeurde ‘voor Christus’ en na Hem ‘na Christus’. Jezus was en is de Zoon van God. Sommige mensen beweren dat Hij een ‘grote religieuze leraar’ was. Maar dat klopt absoluut niet met de feiten.

Jezus beweerde de Zoon van God te zijn, die op gelijke voet met God zelf staat.
Hij zei het gezag te hebben om zonden te vergeven. Hij beweerde tevens op een dag de wereld te zullen oordelen. En dat het dan belangrijk zal zijn hoe wij in dit leven op Hem gereageerd hebben. Voordat ik Christen werd zag ik Jezus als hét voorbeeld van iemand die altijd op zoek was naar het belang van de ander.

De Russiche schrijver Dostojewski, een Christen, zei:
“Ik geloof dat niemand liefdevoller, dieper, sympathieker en perfecter is dan Jezus. Vol bewondering zeg ik tegen mezelf, dat er niet alleen iemand is zoals Hij, maar dat er ook nooit iemand als Hij kan zijn”.
Niemand heeft grotere liefde voor ons dan Hij.
Hij zei dat de enige reden voor Zijn komst was, voor ons te sterven. 

“Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om zelf te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen” (Marcus 10 vers 45). Jezus zei dat Hij stierf ‘voor’ ons. Het woordje ‘voor’ betekent ‘in plaats van’. Hij deed dit uit liefde voor ons.
Hij wilde niet dat wij zouden boeten voor de zonden die wij begaan hebben. Op het kruis heeft Hij al deze dingen op Zich genomen. Hij deed dat voor jou en voor mij.

Dood is niet het einde voor mensen die zich door Jezus laten bevrijden. Het is de toegang tot een plaats waar we vrij zullen zijn van zonden, pijn en verdriet. Dat is een plaats dicht bij Hem Die ons geschapen heeft.

Jezus is niet meer lichamelijk op aarde. Gelukkig heeft Hij ons niet alleen achter gelaten. Hij heeft Zijn Heilige Geest gezonden om bij ons te zijn. Wanneer Zijn Geest in je komt wonen, geeft Hij je nieuwe vrijheid. De Heilige Geest geeft je zekerheid over je nieuwe relatie met God en Hij helpt je om God beter te leren kennen. Je zult Zijn liefde meer en meer in je leven gaan ervaren.

Dus, God geeft je in Zijn Zoon Jezus Christus, vrijheid en de Geest van liefde. Dit zijn allemaal geschenken van God. Als iemand je een cadeau geeft, kun je kiezen. Je kunt het accepteren, open maken en er geweldig blij mee zijn. Of je kunt zeggen:”Nee, bedankt”.

Wat kies jij?

Als jij kiest voor: ‘nee, bedankt’, dan zou je nu b.v. je computer uit kunnen zetten en voor de t.v. gaan zitten of iets anders gaan doen.

Kies je  voor: ‘accepteren en uitpakken’, neem dan even de tijd om nog een klein stukje verder te lezen en spreek het gebed uit dat aan het einde van deze pagina staat. De Bijbel maakt duidelijk dat je iets moet doen om het cadeau dat God je aanbiedt te accepteren. Dit is een daad van vertrouwen.

In het Evangelie van Johannes 3 vers 16 staat: “Want God had de wereld zo lief dat Hij er Zijn eniggeboren Zoon voor over had: iedereen die in Hem gelooft, gaat niet verloren maar heeft eeuwig leven”.

Het gaat hier om vertrouwen, gebaseerd op wat je van Jezus weet. Het is dus zeer zeker geen gokken. Het is je toevertrouwen aan een Persoon.
Het lijkt een beetje op de stap die een bruid en bruidegom maken op hun trouwdag als ze zeggen: ‘Ja, ik wil’. De manier waarop mensen deze ‘vertrouwens-stap’ nemen kan heel verschillend zijn.
Ik wil één manier beschrijven waarop je die stap nú kunt zetten.

Vraag God om je te vergeven. Keer alle dingen in je leven waarvan je weet dat ze fout zijn de rug toe.
Dit is namelijk wat de Bijbel bedoeld met ‘berouw hebben’.

Wij geloven dat Jezus voor ons aan het kruis gestorven is. Bedank Hem omdat Hij voor jou stierf en voor Zijn geschenk van vergeving, vrijheid en Zijn Geest van liefde.

  Zeg bijvoorbeeld… 

“Jezus, ik heb spijt van alle dingen die ik fout heb gedaan in mijn leven (neem een kort moment om vergeving te vragen voor iets speciaals dat door je hoofd gaat).
Dank U, dat U voor mijn zonden aan het kruis bent gestorven, zodat ik vergeving ontvang en vrij word gemaakt van schuld.
Dank U dat U mij vergeving en het cadeau van Uw Heilige Geest aanbiedt. Ik wil dat geschenk nu graag ontvangen.
Here Jezus kom nu in mijn leven met Uw Heilige Geest en blijf voortaan altijd bij mij. Dank U Jezus, Amen.”

 

Wat nu?

Het is goed om aan iemand over je keuze te vertellen. Op die manier onderstreep je voor jezelf de beslissing die je net hebt gemaakt. Ook is het vaak zo dat dingen een realiteit worden wanneer je ze aan anderen vertelt. Het is ook belangrijk dat je nu contact zoekt met andere Christenen om God te aanbidden, om elkaar een hart onder de riem te steken en vrienden te maken. De kerk is zo’n plaats waar je andere Christenen vindt. Als je nog geen Bijbel hebt, overweeg dan er één aan te schaffen. Het is nuttig er elke dag in te lezen. Begin bijvoorbeeld met elke dag een paar verzen uit het Lucas-Evangelie te lezen.
Vraag God om inzicht in wat er in die verzen staat en hoe je het in je eigen leven kan toepassen.

Heb je naar aanleiding van het voorafgaande nog vragen en wil je er graag met iemand over praten, dan kun je E-mailen naar pastor@evangelie.nu

Plaats een reactie