bestuur Het bestuur

Oudsten: Anton Goldberg  – Voorzitter
Piet Huttenga  – Secretaris
Jan Jakob Bakker  – Vice voorzitter – 

Diakenen:  Onno Bartling  – Penningmeester