op-mensen-getest

Wij zijn een gemeente, een groep mensen, die als doel hebben samen inhoud te geven aan het geloof in Jezus Christus.

Als gemeente dragen we de naam: Evangeliegemeente Groningen en we komen bijeen in het gebouw “Avanti” aan het Damsterdiep 291 te Groningen.

Op zondagmorgen houden we samen een eredienst die begint om 10.00 uur. Tijdens deze dienst is er naast de prediking, tijd voor het zingen van lof- en aanbiddingsliederen. Voor de kinderen van 4 tot 12 jaar zijn er tijdens de ochtenddienst aparte programma’s. Ook is er opvang van de allerkleinsten in de crèche.

Ons doel en visie als Evangeliegemeente Groningen willen we als volgt formuleren: De Evangeliegemeente Groningen is een gemeenschap van toegewijde volgelingen van Jezus Christus, die vanuit een relatie met Hem en onder leiding van de Heilige Geest willen leven naar Bijbelse normen, door God op spontane wijze te verheerlijken, door zorgzaam te zijn voor elkaar en door een zodanige uitstraling te hebben, dat buitenstaanders getrokken zullen worden naar Jezus Christus.

Enkele sleutelwoorden die we in onze visie als gemeente beogen:

  • Liefdevolle gemeenschap
    De leden van de Evangeliegemeente Groningen leven door (1) liefde ván en vóór de Vader en de Zoon en (2) liefde voor elkaar. Dit wordt gekenmerkt door onderlinge betrokkenheid, dienstbaarheid en veiligheid (vertrouwen).
  • Relatie met God
    De leden van de Evangeliegemeente Groningen groeien in kennis en praktische toepassing van geloof door studie van Gods Woord en vervulling met de Heilige Geest.
  • Discipelschap
    De leden van de Evangeliegemeente Groningen leven als discipel van Jezus Christus in de dagelijkse praktijk tot een getuigenis voor de wereld.

In de praktijk willen we dit streven vertalen in de volgende activiteiten:

Huisgroepen – (zo mogelijk) alle leden en meelevenden maken deel uit van een huisgroep; de huisgroepen worden gekenmerkt door onderlinge betrokkenheid, dienstbaarheid en veiligheid.

Het organiseren van Kerngroepen – bijeenkomsten en/of activiteiten voor specifieke categorieën leden en meelevenden, zoals tieners, mannenontbijt, senioren.

Geloofsopbouw Gemeenteschool – Structureel Bijbelonderwijs: overdracht van kennis en praktische toepassing hiervan.

Bidstond – wekelijks

Fundamentencursus – (minimaal) jaarlijks voor jonge gelovigen en/of belangstellenden om het fundament van ons Christelijk geloof te bestuderen.

Van harte nodigen wij u uit eens bij ons binnen te stappen. Aan het eind van onze dienst staat de koffie klaar. Wilt u een keer alleen tegen het eind van de dienst binnen stappen om samen met ons koffie te drinken, dan bent u natuurlijk ook van harte welkom.

Plaats een reactie