Networking

In de Evangeliegemeente Groningen zijn diverse activiteiten.
Om een en ander goed te laten verlopen zijn er diverse afdelingen, met elk een taakgroepleider.

Afdeling   Contactpersoon / Aanspreekpunt
Voorgangers echtpaar     Anton & Irene Goldberg
Pastoraat     Anton & Irene Goldberg
Oudstenraad     Piet Huttenga, Jan Jakob Bakker,  Anton Goldberg
Diakenen    Onno Bartling
Zondagschoolwerk     Gea Bakker
Babies en peuters     Truus Bartling
Jeugd     
Zending     Anton Goldberg
Muziekgroep     Jan Kolkman & Onno Bartling
Kringen     Anton Goldberg
Senioren    
Koffieteam & Catering     Miep Bleeker
Gastvrouwen / -heren     Gineke Kolkman
Gemeenteblad / Fotografie     Jan Kolkman, Jan Jakob Bakker
Ledenadministratie/Techniek     Jaap Stokroos