kinderen

Ook de kinderen zijn van harte welkom in de Evangeliegemeente Groningen. Aan het begin van de dienst voor de volwassenen, zijn de kinderen daarbij ook aanwezig. De zangleider geeft aan wanneer zij naar hun klasjes mogen gaan. Eerst komen we met groot en klein bij elkaar, na even zingen gaan de kinderen naar een eigen ruimte.

De zondagschool is tot nu toe verdeeld in twee groepen n.l. de baby’s en de peuters t/m 3 jaar en de groepen 1 t/m 8 van de basisschool.
De groepen 1 t/m 8 hebben zondagschool in het bij gebouwtje de `Ontmoeting’. De baby’s en de peuters gebruiken de zij-zaal.

In de visie van de Evangeliegemeente Groningen is het zendingsbevel van de Here Jezus voor ons een belangrijk uitgangspunt: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb” (Mattheüs 28:19-20). Onze motivatie is dat we de kinderen de goede boodschap van God willen voorleven en vertellen: het Evangelie van Jezus Christus, met het gebed in ons hart, dat zij in hun leven de Here Jezus aan zullen nemen als hun Heer en Heiland. Als de kinderen, na de basisschool, van de zondagschool af gaan, hopen we dat ze veel kennis en begrip van de inhoud van de Bijbel hebben en geloven zullen dat de Bijbel, Gods Woord, de Waarheid is. De Heilige Geest zal ook de kinderen moeten overtuigen dat Jezus Christus voor hen is gestorven en dat we een levende God hebben, omdat Jezus Christus is opgestaan! Het is heel belangrijk dat we dit werk biddend doen, zodat de kinderen innerlijk ervaren dat God altijd bij ons/hen is!

Op dit moment werken we met les materiaal (Parellesboeken) van Kinderwerk Timotheus.

Deze boeken zijn voor de verschillende leeftijden geschikt. Doordat we kinderen met alle leeftijden in de klas hebben proberen we door de groep te verdelen de kinderen op hun eigen niveau les te geven. Elk boek bevat ongeveer 12 tot 14 lessen.

We willen met de kinderen op velerlei manieren praten over, zingen, verwerken en toepassen wat God ons ‘vertelt’ en voor een gezellige en goede tijd in de Evangeliegemeente Groningen zorgen. We bekijken aan het begin van het schooljaar wat we het komende jaar voor lesmateriaal aanschaffen of wat er nog in de kast ligt aan les boeken.