Wij komen elke zondag als gemeente bij elkaar in het gebouw van Drumfanfare Avanti.
Damsterdiep 291 in Groningen.
De diensten beginnen om 10.00 uur.
Het adres van het secretariaat van de Evangeliegemeente Groningen is:
Briljantstraat 251
9743 NK – Groningen
Giften voor de Evangeliegemeente Groningen kunnen worden overgemaakt op:
IBAN nr.: NL15ABNA0590383418 t.n.v. Evangeliegemeente Groningen

 

Ministers Fellowship Global – Nederland
De Evangeliegemeente Groningen is via onze voorganger verbonden met MFG (Ministers Fellowship Global).
MFG is kort gezegd een vriendschapsverband van voorgangers over de hele wereld die elkaar willen bemoedigen en ondersteunen.

Damsterdiep 291 - Groningen - Avanti gebouw