Wij komen elke zondag als gemeente bij elkaar in het gebouw van Drumfanfare Avanti.
Damsterdiep 291 in Groningen.
De diensten beginnen om 10.00 uur.
Het adres van het secretariaat van de Evangeliegemeente Groningen is:
Nieuwe Schoolstraat 21
9756 BA  Glimmen

 

Giften voor de Evangeliegemeente Groningen kunnen worden overgemaakt op:
IBAN nr.: NL15ABNA0590383418 t.n.v. Evangeliegemeente Groningen

Anbi

Damsterdiep 291 - Groningen - Avanti gebouw